نام نمایندگی: شرکت برلیانس منطقه آزاد ارس
مدیر نمایندگی: آقای جواد محمدی قدیم
شماره تماس: 42032351-041
آدرس: منطقه آزاد ارس – شهر جلفا – فاز 2 صنعتی

ساعات کاری 8 صبح  الی 17

کد نمایندگی 41

نام نمایندگی: شرکت محک موتور آذربایجان
مدیر نمایندگی: آقای اکبر جوانمنش
شماره تماس: 32720085-044
آدرس: ارومیه – جاده سلماس – روبروی دانشگاه آزاد اسلامی

ساعات کاری 8 صبح  الی 17

کد نمایندگی 44

نام نمایندگی: بهمن یدک
مدیر نمایندگی: آقای نورالدین آقانجفی
شماره تماس: 42631743 -013
آدرس: رودسر – رامدشت – شرکت بهمن یدک

ساعات کاری 8 صبح  الی 17

کد نمایندگی 13

نام نمایندگی: ثمین خودرو دیزل
مدیر نمایندگی: آقای فرزادپور
شماره تماس: 33935060-051
آدرس: مشهد – شهرک صنعتی طرق – بعد از پایانه بار – شرکت ثمین خودرو دیزل

ساعات کاری 7 صبح  الی 15

کد نمایندگی 51

نام نمایندگی: تاجیک
مدیر نمایندگی: آقای عبدالله تاجیک
شماره تماس: 33924111-051
آدرس: مشهد – رباط طرق – خیابان ابریشم – بعد از ابریشم 5 – مقابل شهرک نمایشگاه قدس

ساعات کاری 8 صبح  الی 17

کد نمایندگی 51

نام نمایندگی: شرکت پیش رو دیزل ارم
مدیر نمایندگی: آقای بهرام رئیسی
شماره تماس: 37419497-071
آدرس: شیراز – بلوار خلیج فارس – 600 متر بعد از پمپ بنزین – سمت راست –  روبروی رادار فرودگاه- شرکت پیش رو دیزل ارم

ساعات کاری 8 صبح  الی 17

کد نمایندگی 70

 

نام نمایندگی: خالویی و شریفی زاده
مدیر نمایندگی: آقای سعید خالویی – آقای وحید شریفی زاده
شماره تماس: 38364055-035
آدرس: یزد – کیلومتر 2 جاده بندر عباس – روبروی پایانه دوم

ساعات کاری 8 صبح  الی 17

کد نمایندگی 35