موتور آمبولانسی (Honda VFR 1200)

آمبولانس موتور سیکلت از زمان جنگ جهانی اول نه تنها توسط انگلستان بلکه در کشورهایی چون فرانسه و آمریکا نیز مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از سوخت کم، مانور بهتر در منطقه و امداد رسانی در مواقع بحرانی از اصلی ترین مزیت های این وسیله می باشد.

همچنین از دیگر مزیت های موتورسیکلت آمبولانس امداد در شهرهای شلوغ و پر ترافیک می باشد که با توجه به ابعاد این وسیله، امداد اورژانسی را ساده تر می نماید. در واقع امدادگر هرچه سریعتر به مجروح و یا فرد صدمه دیده دسترسی داشته باشد در نتیجه می تواند خدماتی از جمله تزریق، ماسک اکسیژن و غیره را انجام و جان بیمار را تا زمان رسیدن آمبولانس اورژانس نجات دهد.

تجهیزات پزشکی همراه موتور آمبولانس